MED RAZGLEDIŠČI NAD PLANINSKIM POLJEM

Planinsko polje, ki leži na nadmorski višini okoli 450 metrov, je najnižje ležeče polje v Notranjskem podolju. To kraško polje meri približno 5 km v dolžino in 2,5 km v širino ter ga prečka reka Unica, ki se vijuga skozenj. 

Na južnem delu Planinskega polja, v zaselku Malni, izvira reka Malenščica, ki se kmalu združi z Unico. Na tem območju je potekala tudi stara Rapalska meja, ki je še danes vidna v obliki starih mejnih kamnov. 

Domačin Janez Otrin nas je odpeljal med najlepšimi razgledišči na Planinsko polje in okolico. Na sedem km dolga poti smo si najprej ogledali v gozdu tri stare mejne kamne, ki so označevali mejo med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS, kasneje Jugoslavijo. Nato smo nadaljevali in se ustavili na več razglediščih, kot so Malenska ploščad, pod katero se nahaja jama, stara vodovodna ploščad, Otrinova ploščad in Laškarjeva ploščad št. 1., kjer smo lahko uživali v razgledu na Planinsko polje in okolico. 

Sredi poti smo prišli do vrtine, ki so jo izvrtali v 70. letih, ko so iskali dodatni vir pitne vode. Ta je globoka 200 metrov in se nahaja na stičišču Javorniškega toka in reke Rak. Nadaljevali smo mimo brezna in po robu ene največjih jam udornic Unške koliševke ter enega od vhodov v njen podzemni svet, kjer se nahajajo 100 let stari rovi in bunkerji, najspektakularnejše utrdbe v prvi liniji Alpskega zidu.

Na drugi strani Laškarjevega kota smo se dvakrat ustavili in občudovali razgled na Planinsko polje, Planinsko goro v daljavi, na Laškarjevi ploščadi št. 2 in Poljšakovi ploščadi. Sledil je spust v dolino do izvira reke Malnarščice, kjer lahko vidimo le še nekaj ostankov nekoč mogočnih mlinov in žag. Janez nam je pokazal stare fotografije zaselka Malni in občutili smo, kako živo je bilo to območje, kjer so se ljudje preživljali z mlini in žagami. Rapalska meja je presekala zaselek na dva dela - enega pod Italijo, drugega pod Jugoslavijo, kar je prispevalo k propadu zaselka. Leta 1989 pa je dokončno propadlo, ko so tu zgradili črpališče za postojnski vodovod.

Med vrnitvijo smo si še enkrat ogledali oznake najvišjih vodostajev vode na Planinskem polju v letih 1851, 1923 in 2014 in tudi najnižjega v lanskem letu.

Hvala vam, Janez Otrin, za prijetno in zanimivo triurno druženje ter za vse podane informacije o razglediščih nad Planinskem polju in njegovi okolici.